Với nhà máy hiện đại ở đồng bằng sông Cửu Long, chúng tôi chế biến gạo chất lượng cao cho thị trường thế giới với năng suất hơn 25.000 tấn mỗi tháng