Liên hệ
Còn hàng
Hạt dài trung bình, trong, bạc bụng.
Vị ngọt đậm, dẻo mềm, hơi dính.
Cơm vẫn mềm sau khi để nguội.