Chính sách nhân sự

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Gạo Phụng Hoàng luôn khẳng định nhân sự là nền tảng quan trọng góp phần cho thành tựu và phát triển của công ty. Chúng tôi luôn trân trọng và ghi nhận những đóng góp của từng cá nhân đối với công ty. Qua đó, Chúng tôi cũng tạo ra một môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, công bằng và bình đẳng, tạo điều kiện cho nhân viên phát triển tiềm năng của bản thân. Một lần nữa, chúng tôi tin rằng nguồn nhân lực luôn là tài sản quý báu mà công ty có được trên bước đường thành công của mình.

Tuyển dụng